top of page
conscious-design-Yy_shPAx-wM-unsplash.jpg

Reconnect session

Let’s return to our original state with help from the elements! Reconnect the elements in your etheric body and the elementals in your physical body to unconditional love and to each other. This will realign every cell in your body with the original center of source/love. The elements (air, earth, fire, watercan flow freely in and around you to balance and rewire you with joyful ease.

 

Separation is still wired into many human bodies: two DNA strands with two separated combinations of base pairs. Most of the energy work won’t reach the information in the physical body. Or the bodies are so fragmented that they can’t really communicate well with each other. So, you can pull out something in the etheric space, but the physical body doesn’t realize this. Or you focus on somatic work, but the etheric isn’t aligning to the shifts.

 

Have you ever wondered if there is another way than working hard at freeing yourself from family patterns? Do you want to unfreeze your body from a certain trauma event that keeps playing out? Are you frustrated that the same issue you’ve been working on for what feels like forever, still shows up in your reality?

 

Then this is for you! Relax and let nature help you.

 

This session is online and takes about an hour. One session costs 88 euros.

To further help rewire and balance your body, We also offer the accompanying healing water that holds the imprint of the original elements.

patrick-hendry-hmuImKdjO_Y-unsplash_edit
aardehanden_edited.jpg
jana-sabeth-ESlOYaAkJRA-unsplash.jpg
clay-banks-sgM7vHx0D2s-unsplash (1).jpg
rose.jpg

Dutch description 

Reconnect sessie

Breng je vrije staat weer terug in je lichaam met behulp van de elementen! Herstel de verbinding van de elementen in je etherische lichaam en de elementaire wezens in je fysieke lichaam met de bron, en alles onderling. Dit zal elke cel in je lichaam laten heroriënteren op het centrum van alles wat is (de bron/liefde). Daarmee kan je oorspronkelijke natuur weer door je lichaam stromen en kunnen de elementen je lichaam herstellen, balanceren en herbedraden met vreugdevol gemak.

Afscheiding is in vele menselijke lichamen ingebouwd; twee DNA-strengen met ieder twee afgescheiden basenparen. Veel energiewerk werkt niet goed door tot in het fysieke lichaam. Of door fragmentatie van het etherische en fysieke lichaam, kunnen ze niet meer zo goed informatie met elkaar uitwisselen. Je kunt dus met energiewerk iets uit het etherische lichaam oplossen, terwijl het fysieke lichaam dat helemaal niet opmerkt. Of je kunt somatisch werk doen, waar het etherische lichaam helemaal niet of ten dele niet op reageert.

Vraag je je af of er een andere manier is dan hard werken om je vrij te krijgen van familiesysteempatronen? Wil je je lichaam vrij krijgen van een traumatische ervaring die steeds in cirkels terugkeert in je ervaring? Wil je een zenuwstelselreactie (bevriezen, vluchten, vechten, fawn) loslaten?  Ben je gefrustreerd dat hetzelfde probleem, waar je voor je gevoel al oneindig lang aan werkt nog steeds opduikt in je leven?

Dan is deze reconnect sessie wat voor jou! Zit achterover en laat de natuur je helpen.

 

De sessie is online en duurt ongeveer een uur. De kosten hiervoor bedragen 88 euro.

Om een verdere reset en balans van het lichaam te ondersteunen is er nu ook het bijbehorende healing water ontwikkeld. Hierin is de pure energie van de oorspronkelijke elementen en elementaire wezens aanwezig. Vraag hiernaar als je interesse hebt. 

bennie-bates-P15_3VKHzNs-unsplash.jpg

Wat mensen zeggen over de reconnect sessie:

"Wat een bijzondere ervaring is de sessie met Elise! Het voelt alsof ik een complete reset heb gehad en mijn hele systeem nu zuiver en zonder ballast van oude familiepatronen opereert. Van cel- tot energieniveau is mijn connectie met de bron van alle bestaan bekrachtigd. En dat in één sessie!" ~ TvO
bottom of page